HLMV2016 võistlusteade

 

 

 

Haapsalu Lahtised Meistrivõistlused 2016 klassis Optimist

 

 

 

3.-4.september 2016, Veskiviigi  sadam

 

 

 

KORRALDAV KOGU

 

Haapsalu Purjespordikool ja Haapsalu Jahtklubi

 

 

 

VÕISTLUSTEADE

 

 

1.

REEGLID

1.1.

Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR) alusel.

1.2.

Reegel 61 on muudetud järgmiselt:

Protestid esitatakse finišilaeval paiknevale  kohtunike kogule  suuliselt, kohe peale vastava sõidu lõppu. Kaldal proteste vastu ei võeta.

Protestija peab teavitama Protestitavat koheselt hüüdega “Protest”

1.3

Reeglite rikkumisel on karistuseks ühe pöörde karistus, mis sisaldab ühte järjestikust pauti ja halssi.

 

 

2.

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA OSALEJAD

2.1.

Paadis olev vastutav isik peab olema oma rahvusorgani või selle liikmesorganisatsiooni liige.

2.2.

Regatil võivad osaleda kõik Optimist tüüpi paadid sõltumata mõõdukirja olemasolust.

2.3.

Osavõtuavaldus tuleb täita Haapsalu Purjespordikooli kodulehel www.hpsk.ee

 

 

3.

AJAKAVA

3.1.

Ajakava:

Kuupäev

Aeg

Tegevus

Laupäev,

3.sept.

10:00-12:00

Registreerimine

12:00

Võistluste avamine

13:30

1. sõidu hoiatussignaal

Pühapäev

4.sept

11.00

Päeva 1. Sõidu hoiatussignaal

3.2.

4.septembril ei anta ühtegi hoiatussignaali pärast kella 15:30.

3.3

Plaanis on pidada kuni 8 sõitu. Alates 5-st sõidust läheb halvim mahaarvamisele.

 

 

4.

PURJETAMISJUHISED

4.1.

Purjetamisjuhiste ja võistlusteate vastuolu korral on purjetamisjuhised ülimuslikud.

4.2.

Purjetamisjuhised on võistlejatele välja pandud registreerimisel 3.septembril.

 

 

5.

RAJAD JA VÕISTLUSALAD

5.1.

Purjetatakse vastutuule-allatuulerajal.

5.2.

Võistlusala on Österby sadama lähistel.

 

 

6.

FORMAAT JA PUNKTIARVESTUS

6.1.

Võistlused on ametlikult toimunud kui antud klassis on lõpetatud vähemalt 1 võistlussõit.

6.2.

Planeeritud sõitude ärajäämise korral arvestatakse  tulemused lõpetatud sõitude alusel.

6.3.

Fliidiseeria sõitudes kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale A, mis on muudetud järgmiselt:

1-4 sõitu: 0 mahaviset
5-8 sõitu: 1 mahavise

 

 

 

 

7.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

 

Võistlejad osalevad regatil omal vastutusel. Vaata reeglit 4, otsus võistelda. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.

 

 

 

 

 


 

 

Kontaktisik:

Priit Rüütel

5066979

priit.ruutel.1@eesti.ee

 

Comments