Purjetamisjuhised

PURJETAMISJUHISED

Haapsalu Lahtised Meistrivõistlused klassis Optimist

3.-4. september 2016, Veskiviigi sadam (Haapsalu Jahtklubi)

REEGLID

Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR) alusel.

TEATED VÕISTLEJATELE

Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile, mis asub Haapsalu Purjespordikooli ellingu seinal

Merel antavad teated postitatakse Võistluskomitee laeval valgel tahvlil.

PURJETAMISJUHISTE MUUDATUSED

Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja mitte hiljem kui 2 tundi enne selle sõidu hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad.

Antud päeva sõitude ajakava muudatused pannakse välja hiljemalt eelmise päeva õhtul kell 20:00.

KALDAL ANTAVAD SIGNAALID

Kaldal antavad signaalid heisatakse lipuväljakul asuvasse lipumasti.

Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik eelolevad sõidud on edasi lükatud. Ärge lahkuge sadamast enne AP langetamist. Signaallipu AP tähendus 1 minuton asendatud tähendusega mitte vähem kui 30 minutit.

VÕISTLUSTE AJAKAVA

Laupäev, 3. september

10:00-12:00 Registreerimine

12:00           Võistluste avamine

13:30           1. sõidu hoiatussignaal

 

Pühapäev, 4. september           

11:00           Päeva 1. sõidu hoiatussignaal

ASAP            Võistluste lõpetamine

Plaanis on pidada 8 sõitu. Päevas üle nelja sõidu ei peeta.

Päeva võistlussõidud sõidetakse üksteise järgi nii pea kui võimalik, peale eelmise sõidu lõpetamist.

Regati viimasel päeval ei anta ühtegi hoiatussignaali peale kella 15:30.

VÕISTLUSALA

Võistlusala asub Österby sadama lähistel.

VÕISTLUSRAJAD

Purjetatakse üks ring vastutuule-allatuule rajal.

Märgid jäetakse vasakule.

MÄRGID

Märkideks on kollased täispuhutavad silindrikujulised poid.

START

Stardiliin fliidisõitudes on kohtunikelaeval asuva punase kolmnurgaga varda ja laevast vasakul asuva oranži lipuga stardiliini tähise vahel.

Oma klassi stardisignaalist 10 minutit hiljem startinud paat märgitakse mittestartinuks (DNS). See muudab PVR A4.1.

FINIŠ

Finišiliin fliidisõitudes on Võistluskomitee laeval asuva punase kolmnurgaga varda ja oranži lipuga finišimärgi vahel.

KARISTUSRINGID

Reeglite rikkumise korral on karistuseks ühe pöörde karistus, mis sisaldab ühte pauti ja ühte halssi.

KONTROLLAJAD

Võistlussõidu kontrollaeg klassi esimesele finišeerijale on fliidisõitudes 45 minutit.

Võistlus katkestatakse kui eelnimetatud kontrollaeg on ületatud.

Paadid kes ei lõpeta võistlussõitu 15 minuti jooksul peale oma esimese paadi finišeerimist märgitakse mittefinišeerinuks (DNF), v.a. nendel kellel on arvestatud DSQ, BFD, OCS, RET,RDG, DGM või DNE. See muudab PVR-i 35, A4 ja A5.

PROTESTID JA HEASTAMISNÕUDED

Protestid esitatakse finišilaeval paiknevale Võistluskomiteele suuliselt kohe peale vastava sõidu lõppu. Kaldal proteste vastu ei võeta.

Protestide nimekiri postitatakse ametlikule teadete tahvlile esimesel võimalusel.

Ärakuulamised toimuvad esimesel võimalusel peale kaldale jõudmist Protestikomitee ruumis.

FORMAAT ja PUNKTIARVESTUS

Võistlused on ametlikult toimunud kui antud klassis on lõpetatud vähemalt 1 võistlussõit.

Planeeritud sõitude ärajäämise korral arvestatakse  tulemused lõpetatud sõitude alusel.

Fliidiseeria sõitudes kehtib vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale A, mis on muudetud järgmiselt:

1-4 sõitu: 0 mahaviset
5-8 sõitu: 1 mahavise

 

OHUTUSEESKIRJAD

Kõik võistlejad peavad kandma isiklike ujuvus-vahendeid kogu aeg kui ollakse vee peal. See muudab PVR-i 40 ja PVR-i 4 osa sissejuhatust.

VASTUTUS

Kõik võistlejad osalevad regatil täielikult omal vastutusel, vastavalt PVR-le 4 Otsus võistelda. Korraldav Kogu ei vastuta materiaalsete ja kehaliste kahjude eest mis leiavad aset enne, regati ajal või peale regatti.

Comments